Udělali jste vše, co je potřeba zajistit jako prevenci úrazu elektrickým proudem?

Jste pojištěni proti požáru? Abyste se ve Vašem domě cítili naprosto bezpečně, nezapomínejte na pravidelné revizní kontroly elektrického zařízení.Elektroinstalace v domě, v bytě i ve firemním objektu
Read More