Soužití se starým psem

Soužití se starým psem

Psi stárnou rychleji než my lidé. Má se za to, že desetiletý pes odpovídá asi sedmdesáti letům člověka. Zde ale hlavně hraje roli váha a velikost psa. Pokud plemeno psa má váhu nad 41 kg, bude se mu počítat v lidském světě sedmdesát osm roků. Zatímco menší rase psa, která váží pod devět a půl kila, bude v deseti psích letech padesát šest let.

Starý pes

Pokud jsme majitelem starého psa, musíme zvládat i péči o něj. Pes postupně ztrácí zrak a také hůře slyší, neorientuje se tak dobře jako mladý pes. Když ke psovi přistupujeme, měli bychom to dělat spíše z úhlu, aby nás viděl, protože se může stát, že po nás zkusí vystartovat, jakmile se lekne poté, co na něj například sáhneme.

Platí, že o starého psa bychom měli nadále pečovat, co se jeho česání srsti týče a častější kontrole jeho chrupu a drápů. Venkovní psi si drápy dokáží obrousit o povrch, po kterém chodí, ale psi z bytů si až tak dobře své drápy ostrouhat o zem nemohou.

Slepí psi mají tendence narážet do věcí, pokud se náhle změní jeho okolí. Když žijeme v bytě a náš pes zestárne, měli bychom přestat, jakkoliv renomovat celý byt, abychom psovi usnadnili jeho orientaci, jelikož se oni sami nedokáží orientovat, nemají natolik vyvinuté hmatové chloupky jako například kočka.

I u psů, kteří tráví většinu času venku, by se mělo dbát na celkový vzhled celého prostoru, kde se může pohybovat. Máte na zahradě jezírko, kam se váš pes rád chodil koupat? Měli byste zvážit oplocení jezírka, pokud se v letních dnech pes rozhodne vykoupat v jezírku a nemá dostatečně snadný výstup z vody, může bohužel utonout.

Manželský pár na procházce se psem

Staří psi jsou unavenější, proto zvažte možnosti procházek. Ve velkém vedru či dusnu pes neujde tolik metrů, jako v příjemnějším počasí. Pes si obvykle sám řekne, kdy má dost, začne zrychleně dýchat anebo se i cukat ve směru zpět domů. Klouby starých psů jsou opotřebovanější, po domluvě s veterinářem lze nasadit výživu, hlavně u větších plemen. Je známo, že některá vyšší plemena, především ovčáci, trpí na problémy spojené se zadními nohami.

Nadále platí, že u starých psů je nutné se více starat i o jejich zuby – psovi může znenadání začít vycházet zápach z tlamy. Nutné je i zvážení správné kvality krmiva. V dnešní době lze zakoupit i granule pro starého psa, ale bohužel za vyšší náklady.

Zásadou vlastnění staršího psa je tedy hlavně opatrnost a vřelá péče k našemu psímu parťákovi. Měl by mít dostatek vody, krmiva a také bychom měli psovi někam přichystat místo, kde bude mít teplo a bude moci odpočívat, jelikož starší psi jsou čím dál tím více náchylnější k vysoké únavě a většinu času místo hraní spíše prospí.

Pokud zvažujete koupi mladšího psa, měli byste mít na paměti, že mladý pes může starého psa neustále provokovat ke hře. Ale není to podmínkou, existují i výjimky, kdy se ze staršího a mladšího psa stali dobří partneři v hlídání majetku svého pána.

Previous post Nespadněte do dluhové pasti
Next post Správný výcvik psa