Elektrocentrála 400 V pro pohon strojů na staveništi

Elektrocentrála 400 V pro pohon strojů na staveništi


Stavební firmy

NÄ›které stavební Äinnosti vyžadují pÅ™ipojení elektrických spotÅ™ebiÄů a ne vždy je k dispozici elektrický rozvod. Stavební firmy, které se specializují na práci v terénu, s tím poÄítají, a elektrocentrály 400 V mívají v běžném vybavení.

bruska na stavbÄ›

Tlakování plynového potrubí – poruchy na plynovém vedení, rekonstrukce s výmÄ›nou stávajícího potrubí Äi zcela nové rozvody plynu vyžadují pÅ™ed pÅ™ipojením k síti spotÅ™ebiÄů provést tlakovou zkouÅ¡ku a potÅ™ebné práce s tím spojené. Využívá se k tomu napÅ™. elektrický kompresor, který v terénu bez přístupu elektÅ™iny uvedete do provozu napÅ™. s benzínovým agregátem na výrobu elektÅ™iny.

dieselový agregát

Řezání kotouÄovou pilou – jednou z typických Äinností stavebních prací jsou výstavby a rekonstrukce silniÄních komunikací a železnic. Pracuje se tam s betonovými odlitky obrubníků, zámkové dlažby, kanalizaÄního vedení atp., které je nutné upravit přímo v terénu na potÅ™ebný rozmÄ›r. Využívá se k tomu kotouÄová pila a elektrocentrála je ideální způsob, jak provést pracovní výkon efektivnÄ›, bez zdlouhavého a nákladného transportu jednotlivých stavebních dílů nÄ›kam do provozovny, kde je k dispozici elektÅ™ina.

Pohon pÅ™idružených zařízení – nÄ›které stavební práce vyžadují pÅ™ipojení komunikaÄních nástrojů a výpoÄetní techniky, s elektrocentrálou bez problémů nabijete laptop i tablet, pÅ™ipojíte externí monitor Äi datové úložiÅ¡tÄ›, takže máte k dispozici 3D situaÄní modely a různé výkresy a plány, které ke stavbÄ› potÅ™ebujete.

ObÄerstvení – souÄástí stavebních prací je i obÄerstvení, hlavnÄ› tam, kde je nejbližší prodejna s potravinami Äi restaurace daleko a komplikovalo by to pracovní postup. S elektrocentrálou tak můžete mít k dispozici pÅ™enosný vaÅ™iÄ Äi varnou konvici a alespoň touto formou si zajistit obÄerstvení, teplé nápoje a teplé pokrmy, což oceníte hlavnÄ› v chladném poÄasí.

Previous post Betonové ploty se montují tzv. suchým zděním
Next post Rybaření je pro každého