Výběr nechte na povolaných

Výběr nechte na povolaných

Mnohdy si to ani neuvědomujete, ale i uvnitř budov se nachází kontrolní a inspekční šachty. Takových šachet se všímáte jen na ulici, nebo je řidiči přejíždějí po poklopech na silnicích. A pravda je, že se jim spíš vyhýbají, protože nebývají dobře umístěné a kvalitně uložené na pokrývce komunikace. Ale že jsou i v budově? Jen si jich všimněte! Jsou tam a jsou zakryty kvalitními interiérovými poklopy ud/!

poklop

Nikdo Vás nenutí, abyste byli technicky zdatnými lidmi, když je Vaším zaměstnáním něco docela odlišného, než jsou technické profese. Ale i budovy potřebují drenážní šachty, ke kterým se technici musí nějak dostat. Dostanou se k nim jedině po odkrytí, které zabezpečuje právě kvalitní vodotěsný poklop!

Buďte rádi, že takový poklop nemusíte vybírat a nechat instalovat. Přece jenom jste ředitel školy a máte na starost docela jiné záležitosti. Ale musíte zajistit bezpečnost všech zaměstnanců školy a hlavně dětí! Takže dohlédnout na to, aby se ve Vaší budově instalovaly bezpečné produkty, je Vaší povinností. I když je zodpovědnou osobou člověk k těmto úkonům vzdělaný, měl by Vás informovat nejen o parametrech takových interiérových poklopů, ale i o bezpečném usazení v budově školy. Vy jste ve finále zodpovědný vlastně za všechno.

Ale to se netýká jen ředitelů škol. I v ostatních institucích je ten nejvyšší zodpovědný za bezpečnost všech lidí na pracovišti, kteří se tam právě nacházejí. Takže nechte tyto záležitosti na odbornících, ale přesto se fyzicky přesvědčte o tom, jestli je to tak, jak říkají.

zinkový plech

Je to věc ta zodpovědnost, viďte? Naštěstí se právě třeba ony poklopy na šachty v budovách vyrábějí kvalitně a jejich vlastnosti, které jim určuje výrobce, jsou pravdivě popsané. I povolaní lidé se na parametry výrobce spoléhají. A na druhou stranu výrobce, který by nepravdivě informoval své zákazníky, brzy skončil. To je taky fakt.

Previous post Ten, kdo umí dělat seo, umí zlepšit vaše pozice ve vyhledávačích
Next post Co o nás prozradí naše ruce