Kontrola musí být

Kontrola musí být

V každé firmě probíhá řada procesů, a v každém z nich může dojít k lidskému pochybení, které vede ke vzniku finančních škod firmy. Nemusí to být přímo jen výroba vadného kusu zboží, ale může jít i o pochybení ve finančních institucích apod. Aby k těmto pochybením nedocházelo, mají firmy zpracované tzv. systémy řízení kvality, na jejichž dodržování se přísně dohlíží.

audit

V každé firmě probíhají nejrůznější kontroly. Jsou to jak kontroly státu, což jsou kontroly Finančního úřadu nebo České správy sociálního zabezpečení, ale i kontroly, které se týkají samotných procesů výroby. Pokud má firma certifikaci ISO, dělají tyto audity nezávislé firmy, což je pochopitelné, protože jde o důležitý dokument, který staví firmu mezi špičkové ve své oboru, protože certifikace ISO má skutečně velkou váhu v očích vaši obchodních partnerů.

Před samotným auditem ISO certifikace je vhodné nechat firmu projít interním auditem, opět nezávislou firmou. Tento interní audit gradegroup.cz si můžete objednat u firmy Gradegroup, která je v auditech zběhlá a má již s audity a následnou certifikací ISO řadu zkušeností.

audit

Interní audit má z úkol odhalit chyby a bylo by naivní se domnívat, že žádnou ve vaší firmě nenajde. To byste mohli téměř brát, jakože u vás neodvedla firma dobrou práci. Ale vždy je odhalení chyb pro vaše dobro, protože při auditu při samotné certifikace, by pochybení mohlo být klasifikováno jak tak závažné, že by vám certifikát nebyl udělen a vy byste o něj museli po čase a samozřejmě po odstranění chyb žádat znovu. Což je tak časově, tak i finančně náročné. Neberte žádný audit jako něco, co vám má uškodit, ale jako pomoc při odhalování chyb, které by mohly mít po čase vliv na vaše velké ztráty. Jen stoprocentně fungující procesní řízení je zárukou fungující a hlavně prosperující firmy a tím i spokojených zaměstnanců, ale i zákazníků.

Previous post Změnit dodavatele je jednoduché a zdarma
Next post Lékárna s perspektivou a naprostou kvalitou je tu pro každého!