Škola je základ života

Škola je základ života

Jak to funguje u nás?
Název známého českého filmu z roku 1938 je vlastně motto, které platí i nyní o sedmdesát let později. Český vzdělávací systém se skládá z deseti povinných let školní docházky (jeden rok ve školce a 9 let na základní škole)
třída zeměpisu
Po základní škole následuje učiliště nebo střední škola, které jsou samozřejmě dobrovolné, ale v dnešní době skoro nezbytné. Střední školy jsou po většině veřejné a nejsou zpoplatněné. Zakončené jsou maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Spousta škol nabízí opakování ročníku v případě propadnutí. Po ukončení učiliště je možnost jít na nástavbu a pak si dodělat maturitu.
Vysoké školy jsou po většině také veřejné a nabízí spoustu stipendií a příspěvků na bydlení. Naše školství je nejčastěji bezplatné a veřejné.
Anglie
Některé školy nabízí pro děti ve věku 4 let možnost přípravného ročníku, kde začínají s úplnými základy a dochází do školy jen na půl dne. Intervaly se postupně zvyšují až dojdou k “plnému času”
Základní škola začíná, když je dítěti pět let a končí v 11 jako u nás první stupeň. Povinná školní docházka je ale do 16 let. Základní “primary school “ se dělí podle věku dítěte na 5—7 a 8-11. Jsou veřejné, ale je i spousta soukromých škol, které jsou hojně využívány. Každá škola má svou uniformu, kterou děti musí denně nosit.
školáci ruku v ruce
Střední školy začínají od 12 let a studenti si musí vybrat několik předmětů, kterým se pak studenti věnují do hloubky. Je možné studovat o 2 roky více a studium končí certifikátem se známkami z vybraných předmětů. I střední školy se dělí na soukromé a veřejné
Vysoké školy jsou velmi prestižní a zpoplatněné. Je možnost získat grant za výjimečné výsledky. Protože studium není vůbec levné, je časté, že si studenti berou studentské půjčky
USA
Povinná školní docházka se liší stát od státu. Začíná od 5-8 let a končí v 14-18. Dělí se stejně na základní školu, střední školu a vysokou školu.
Během studia střední školy si studenti vybírají samy rozvrh podle toho, co je zajímá. Mají povinný určitý počet hodin předmětů, který musí během studia absolvovat, ale zbytek je na nich. Také nejsou zvyklí na to mít jednu třídu stejně starých spolužáku, většinou se za den potkávají s mnoha lidmi. Školy jsou také mnohem větší. Podle statistik v roce 2001 bylo v každém ročníku škol 3,6 milionů žáků. Střední škola je ukončena zkoušky SAT, které slouží jako podklad pro přijmutí na vysoké školy.
Vysoké školy jsou zpoplatněné, ale dá se na studium dostat díky stipendium a oproti jiným zemím se rozdávají stipendia za sport nebo i etnický původ.

Previous post Jak se zalíbit jejím kamarádkám?
Next post Africká fialka